hanuman chalisa

Shri Hanuman chalisa

Hanuman ji
Hanuman Chalisa HindiHanuman Chalisa English ॥दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुधि… Read More →

© 2017 God is one word. All rights reserved.